Vystupující

Michal hol%c3%bd orez

Michal Holý

CFO, CZ LOKO

Ing. Michal Holý – Vystudoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Následně absolvoval Bankovní institut se specializací na mezinárodní bankovnictví. Na počátku své pracovní kariéry pracoval v letech 1989 až 1994 ve vývoji dieselových motorů. V letech 1994 až 1997 byl ředitelem investiční společnosti. Poté do roku 2009 působil jako finanční ředitel v několika podnicích ve skupině Jablonex Group. Od roku 2010 zastává tuto funkci v CZ LOKO, kde je i členem představenstva. Je členem České asociace treasury a místopředsedou výboru Novoveského okrašlovacího spolku.

Heme

Přednáška

Time

25. 05. - 16:15

Mohlo by Vás zajímat ...