Přihláška

Price

Cena


8 500 Kč*
"Early birds" cena za včasné přihlášení do 13. 4. 2018 a pro členy CAFIN

9 900 Kč*
Základní cena (platná pro přihlášené po 14. 4. 2018 a nečleny CAFIN, nebo členy se základním členstvím)

2+1 ZDARMA
Nikdo z controllingu a financí by si neměl konferenci nechat ujít. Vezměte s sebou Vaše kolegy a 3. má účast GRATIS


*Workshopy jsou součástí konference, tj. cena je finální, včetně workshopů
*Pro členy CAFIN platí bonusová cena bez časového omezení
*Cena je uvedena bez DPH
*Cena NEZAHRNUJE poplatek za ubytování

Term

24.-25. května 2018

Map

Hotel SEN Malostranská 344
251 66 Senohraby

rezervace ubytování

Objednat vstup na akci CONTROLINGOVÉ FÓRUM

Počet osob1 až 3
9 číslic bez mezer
bez mezer

Přihlášením souhlasíte s následujícími storno podmínkami:

  • Při stornování konference 15 - 8 pracovních dnů (před zahájením konference) je účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč za každého odhlášeného účastníka.
  • Při odhlášení se z konference 7 – 4 pracovní dny (před zahájením konference) je účtován stornopoplatek ve výši 50% ceny konference za každého odhlášeného účastníka.
  • Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání konference nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek.
  • Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník.
  • Pořadatel (CCP) si vyhrazuje právo na případné změny v programu či místa konání. Dojde-li ke změně v konference nebo k jejímu zrušení, bude účastník konference neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) CCP. V případě zrušení konference klientovi vzniká nárok na vrácení celého účastnického poplatku (převodem na jeho účet nejpozději do 14 dnů).

Mohlo by Vás zajímat ...